ІнфоЛікі Інструкції до ліків Категорії Головна
Уся інформація, яка заходиться на сайті, розміщена виключно для ознайомлення. Не займайтесь самолікуванням! Перед вживанням будь-якого препарату обов’язково порадьтесь із лікарем!
Адміністрація сайту не несе відповідальності за наслідки використання інформації користувачем сайту.

ЦЕРУКАЛ ®
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

Цepукал®


Загальна характеристика:

міжнародна назва: metoclopramide;

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин;


Склад: 2 мл розчину мiстять 10,54 мг метоклопрамiду гiдрохлориду, що вiдповiдає 10 мг безводного метоклопрамiду гiдрохлориду;

допомiжнi речовини: натрiю сульфiт безводний, натрiю хлорид, кислоти етилендiамiнтетраоцтової динатрієва сіль 2 Н2О, вода для iн'єкцiй.


Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.


Фармакотерапевтична група. Стимулятори перистальтики.


Kод АТС A03FA01.


Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Блокатор допамінових і серотонінових рецепторів пригнічує хеморецептори мозку, послаблює чутливість вісцеральних нервів, які передають імпульси від пілоруса і дванадцятипалої кишки до блювотного центру. Через гіпоталамус і парасимпатичну нервову систему регулює і координує рухову активність верхнього відділу ШКТ. Підвищують тонус шлунка і кишечнику, прискорює випорожнення шлунка, зменшує гастростаз, перешкоджає пілоричному і езофагеальному рефлюксу, стимулює перистальтику кишечнику. Має протиблювотну дію при блюванні різного генезу (крім блювання психогенного і вестибулярного характеру). Нормалізує виділення жовчі, зменшує спазм сфінктера Одді, не змінює його тонус, усуває дискінезію жовчного міхура.

Фармакокінетика. Початок дії на шлунково-кишковий тракт відзначається через 1–3 хвилини після внутрішньовенного введення, і через 10–15 хвилин після внутрішньом'язового введення. Антиеметична дія зберігається протягом 12 годин. З білками плазми крові зв'язується 13–30% метопрокламіду. Об'єм розподілення 3,5 л/кг. Метаболізується в печінці. Період напіввиведення – 4–6 годин. ппротягом 24–72 годин з сечею виводиться до 80% введеної дози, близько 30% – у незмінному вигляді. Проникає крізь гематоенцефалічний і плацентарний бар'єри, виділяється з грудним молоком.


Показання для застосування.

– Порушення моторики верхнiх вiддiлiв шлунково-кишкового тракту, наприклад, при синдромi подразнення шлункa, печiї, рефлюкс-езофагiтi та функціональному стенозi пiлорусу;

– нудота, потяг до блювання та блювання (при захворюваннях печiнки i нирок,черепно-мозкових травмах, мiгренi та чутливостi до лiкарських засобiв);

– парез шлункa дiабетичного генезу (слабкiсть м'язiв шлункa при цукровому дiабетi);

– при проведеннi рентгенодiагностики захворювань шлункa та тонкого кишечнику.


Спосіб застосування та дози.

Дорослим та пiдлiткам старше 14 рокiв внутрiшньом'язово та внутрiшньовенно вводять по 2 мл Церукалу® 3–4 рази на день (разова доза становить10 мг метоклопрамiду, добова доза – 30–40 мг метоклопрамiду).

Для дiтей вiд 3 до 14 рокiв рекомендована разова доза становить 0,1 мг метоклопрамiду/кг маси тiла, найвища добова доза становить 0,5 мг метоклопрамiду/кг маси тiла.

Ін'єкцiйний розчин Церукалу® вводять внутрiшньом'язово або внутрiшньовенно зa oдин раз (повiльно).

Тривалiсть курсу лiкування визначає лiкар. Загалом один курс лiкування достатньо проводити протягом 4 – 6 тижнiв. В окремих випадках лiкування можна продовжувати до 6 мiсяцiв.

При наявнiй недостатностi нирок дозу препарату пiдбирають вiдповiдно до ступеня тяжкостi порушення функцiї нирок.

Клiренс креатинiну Доза метоклопрамiду

До 10 мл/хв. 10 мг 1 раз на день;

Вiд 11 до 60 мл/хв. 10 мг 1 раз на день та 5 мг 1 раз на день.

Призначення метоклопрамiду у високих дозах при нудотi та блюваннi, що спричиненi цитостатичними засобами:

Схема дозування 1:

Шляхом короткочасної крапельної iнфузiї (протягом 15 хвилин) Церукал® вливають у дозi 2 мг/кг за пiвгодини до початку лiкування цитостатичним засобом, а також через 1,5; 3,5; 5,5 та 8,5 годин пiсля застосування цитостатичного засобу.

Схема дозування 2:

Шляхом тривалої крапельної iнфузiї Церукал® вливають у дозi 1 (0,5) мг/кг за годину, починаючи за 2 години до застосування цитостатичного засобу, потiм у дозi 0,5 (0,25) мг/кг за годину протягом 24 годин пiсля застосування цитостатичного засобу.

Церукал застосовують протягом всього перiоду лiкування цитостатичним засобом. Кожне короткочасне крапельне вливання проводять протягом 15 хвилин пiсля попереднього розведення дози церукалу в 50 мл iнфузiйного розчину. Ін'єкцiйний розчин церукалу можна розчиняти iзотонiчним розчином натрiю хлориду або 5% розчином глюкози.

Зауваження:

Ін'єкцiйний розчин Церукалу® не можна змiшувати з лужними iнфузiйними розчинами.

Побiчнi дiї

Зрiдка, в основному при застосуваннi метоклопрамiду у бiльш високих дозах, у хворих можуть виникати відчуття втоми, головний бiль, запаморочення, відчуття страху, неспокiй та пронос.

В окремих випадках, головним чином у дiтей, може розвиватися дискiнетичний синдром (мимовiльнi тикоподiбнi сiпання м'язiв обличчя, шиї або плечей).

Пiсля припинення прийому препарату цi явища послаблюються через кiлька годин; можливе негайне їх усунення внутрiшньовенним введенням бiперидену (слiд враховувати рекомендацiї виробника). Для заспокоєння хворого можна також застосовувати дiазепам.

Пiсля тривалого лiкування Церукалом® у деяких хворих похилого вiку розвивався паркiнсонiзм (тремор, сiпання м'язiв, обмежена рухомiсть) та пiзнi дискiнезiї.

Пiсля бiльш тривалого застосування препарату зрiдка, у зв'язку зi стимулюванням секрецiї пролактину, можуть виникати гiнекомастiя (збiльшення молочних залоз у чоловiкiв), галакторея (патологiчне мимовiльне витiкання молока з молочних залоз) або порушення менструацiй; при розвитку цих явищ прийом метоклопрамiду припиняють.

У пiдлiткiв i хворих з тяжкими порушеннями функцiї нирок (ниркова недостатнiсть) особливо слiдкують за розвитком побiчних явищ, а при їх виникненнi прийом лiкарського засобу відразу ж припиняють.


Протипоказання

Метоклопрамiд протипоказано застосовувати при:

– вiдомiй пiдвищенiй чутливостi до цього лiкарського засобу;

– феохромоцитомі;

– механiчнiй зaкупорцi просвiту кишки;

– перфорацiї кишечнику та шлунково-кишкових кровотечах;

– пролактинозалежних пухлинах;

– у хворих на епiлепсiю або у пацiєнтiв з пiдвищеною судомною готовнiстю (екстрапiрамiдальнi руховi розлади);

– у першi три мiсяцi вагiтностi та в перiод годування груддю;

– у новонароджених та дiтей вiком до 3 рокiв.

Дiтям вiд 3 до 14 рокiв, а також жiнкам у ІІ та ІІІ триместрi вагiтностi метоклопрамiд призначають лише при наявностi важливих життєвих показaнь.

Хворим зi зниженою функцiєю нирок препарат призначають у зменшених дозах.

Запобiжнi заходи

У зв'язку iз вмiстом сульфiту натрiю, iн'єкцiйний розчин Церукалу® не можна призначати хворим на бронхiальну астму з пiдвищеною чутливiстю до сульфiту.


Передозування.

Симптоми передозування: сонливість, сплутаність свідомості, дратівливість, руховий неспокій, судоми, ескстрапірамідно-моторні розлади, порушення функції серцево-судинної системи з брадикардією і підвищенням чи зниженням артеріального тиску.

Антидот: екстрапірамідні розлади усувають повільним внутрішньовенним веденням біперидену. За життєво важливими функціями спостерігають до повного припинення симптомів отруєння.


Особливості застосування.

У зв'язку iз вмiстом в iн'єкцiйному розчинi Церукалу® сульфiту натрiю, в окремих випадках – в основному у хворих на бронхiальну астму – можуть виникати реакцiї пiдвищеної чутливостi до медикаменту, що виражаються нудотою, проносом, задишкою, гострим нападом астми, порушенням свiдомостi aбo шоком.

Цi реакцiї можуть перебігати iндивiдуально (по-рiзному), у деяких хворих вони навiть можуть спричиняти стани, що загрожують життю.

Вплив на здатність керування автотранспортом.

Навiть при правильному застосуваннi за вказiвкою лiкаря цей лiкарський засiб може настiльки впливати на хворих, що вони втрачають здатнiсть швидко реагувати, наприклад, при керуваннi автотранспортом або обслуговуваннi машин. Це явище особливо сильно виявляється при одночасному вживаннi алкоголю.


Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Дiю метоклопрамiду можуть послаблювати антихолiнергiчнi засоби.

Метоклопрамiд може змiнювати процес всмоктування iнших медикаментiв. З одного боку може вiдзначатися уповiльнення всмоктування дигоксину та циметидину, з iншого –прискорення всмоктування антибiотикiв, парацетамолу та алкоголю.

Крiм того, метоклопрамiд може посилювати дiю алкоголю та заспокiйливих медикаментiв. З метою запобiгання можливого посилення екстрапiрамiдних розладiв, одночасно с метоклопрамiдом не слiд призначати нейролептичнi препарати.

Метоклопрамiд може впливати на дiю трициклiчних антидепресантiв, iнгiбiторiв моноамiнооксидази (МАО) та симпатомiметичних засобiв.

У зв'язку iз вмiстом в iн'єкцiйному розчинi сульфiту натрiю, тiамiн (вiтамiн В1), який прийнято одночасно з Церукалом® , може швидко розщеплюватися в органiзмi.


Умови та термін зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 30ºC.

Зберігають у недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 5 років.

Готовий iнфузiйний розчин можна зберiгати при кiмнатнiй температурi протягом 24 годин.

Взяті із упаковки ампули не можна залишати на сонці тривалий час.
Каталог інструкцій